Hosting

รายละเอียด Web Hosting
เป็นบริการพื้นจัดเก็บเว็บไซต์ อีเมล์ของเว็บไซต์ เช่น @yourdomain.com โดยจะได้พื้นที่และทรัพยากรตามแพกเก็ตที่เลือกใช้ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ ฟรีบริการย้ายข้อมูลสำหรับลูกค้าที่เช่าใหม่

Web Hosting เหมาะสำหรับ
เว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่มีความชำนาญในการดูแล Server ด้วยตนเอง

ข้อดี Web Hosting
– มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
– ไม่ต้องดูแล Server เองมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งหมด
– ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ Software
– มีบริการสำรองข้อมูลให้ทุกวันย้อนหลัง 4 สัปดาห์

ข้อเสีย Web Hosting
– มีการใช้ทรัพยาการร่วมกันกันใน Hosting เดียวกัน หากมีเว็บไซต์ใดทำให้ Server มีปัญหา ทุกเว็บไซต์ใน Server นั้นก็จะมีปัญหาร่วมกันทั้งหมด
– ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมตามต้องการได้ (สอบถามก่อนได้หากต้องการโปรแกรมเสริม)

บริการเสริม Hosting

1.ฟรีบริการย้ายข้อมูลสำหรับลูกค้าที่เช่าใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

2.บริการแก้ปัญหาสคริปเว็บไซต์ 500-2,500 บาท/ครั้ง (สอบถามฝ่ายเทคนิคก่อนชำระเงิน)

3.บริการนำข้อมูลที่สำรองใว้มาใช้ 500 บาท/ครั้ง (กรณีที่ไม่ได้เกิดจากผู้ให้บริการ)

4.บริการติดตั้งสคริปเว็บสำเร็จรูป 500 บาท/ครั้ง (เรามีบริการระบบติดตั้งสคริปอัตโนมัติให้ใช้ฟรีอยู่แล้ว)

5.บริการเสริมอื่นๆ (ติดต่อฝ่ายขาย)

ราคาสินค้า